top of page

Retningslinjer for leie av klubbhuset
Noen retningslinjer nevnt nedenfor

  • Ansvarlig leietaker må være over 25 år.

  • Det er ikke lov å videre-leie klubbhuset til yngre personer

  • "Åpent hus" er ikke lovlig. 

  • Klubbhuset leies kun ut til lukkede arrangementer

  • Røyking forbudet på klubbhuset.

  • Klubbhuset har kjøkkenutstyr og bestikk for 60 personer / Det er 50 stoler til disposisjon

  • Leietager må vaske klubbhuset etter sitt arrangement

Det utarbeides en egen skriftlig avtale mellom utleier og leietager som skal signeres av begge parter

Kontaktperson for klubbhuset er: Marthe Øijord tlf 940 58 211

bottom of page