top of page

Reisepolicy for Ørnes IL
Ørnes Idrettslag ønsker at aktivitetene som vårt lag gjennomfører skal oppleves som sikre for alle medlemmer. Ørnes Idrettslag har derfor utformet følgende reisepolicy som skal bidra til at trafikksikkerheten ivaretas av og for medlemmene.

Reisepolicyen skal bidra til at turen blir en trygg og god opplevelse både for deltakere og ledere. Den skal skape trygghet for foresatte som overlater barn og unge i organisasjonens varetekt, og gi trygghet til lederne om hva som forventes av dem.

bottom of page